Специфика на детските неврози
 Тя произтича от недостатъчна зрелост на нервната система на детето и от бедния му жизнен опит. Характерно е преобладаването на страхови прояви и тяхната относителна бедност в клинично отношение . Психотравмена стойност имат само тези психични конфликти,с които на дадената личност е трудно или не може да се примири.Те довеждат до сериозно нарушаване на нормалната динамика на мозъчните процеси. Нарушения емоционален климат в семейството се явява основен,решаващ етиологичен фактор за възникване на детските неврози.Честите конфликти мужде майката и бащата могат да доведат до възникване на разни реакции от страна на детето,като най-честите са: чувство на разочарование,раздвояване,несигурност,недоверие и дори страх от семейния живот в бъдеще. К. Макълърс – американска писателка казва : “ Сърцето на малкото дете е твърде деликатен орган.Едно жестоко начало в този свят може да го изкриви в най-причудливи форми.Сърцето на нараненото дете може така да се свие,че да се вкорави като костилка на праскова.Или пък сърцето на такова дете може да загнои и толкова да се подуе,че детето не може да го носи повече в тялото си.Такова сърце се наранява лесно и от най-дребните неща “. Много психолози анализирайки причините за повечето неврози у възрастните отбелязват важното значение на фрустрацията по време на детския период.Те разкриват,че изхождайки от подхода на родителите от семейната ситуация пречки за задоволяване на естествените афективни потребности на детето улесняват появата и развитието на неврозата у него.Възникналата в детска възраст невроза твърде често оставя дълбоки следи в характера,поведението и цялостната личност,които могат да бъдат доловени и в зряла възраст.При 52 % от възрастните невротици се отбелязва емоционално хладно отношение на родителите им към тях ; свръх изискване – 63 % ; властност и строгост – 77 % ; конфликт при родителите – 47 % ; развод на родителите – 9 %. При разбор за причините за неврози у децата в предучилищна възраст се отчитат : 1. Фактори от семейно естество имат водеща роля ; 2. Уплахата ; 3. Нецелесъобразен подход в детската градина ; 4. Психотравми във връзка с адаптацията от домашни условия към тези в детската градина. 5. Телесната отслабеност и изнеженост поради често боледуване или наличие на хронично заболяване. Според Христозов момчетата реагират по-остро върху неблагоприятната семейна среда.По-податливи към невроза са градските деца и особено,когато е едно детето в семейството. Напрегнатата психоемоционална атмосфера в семейството,създадена от родител с изразена невроза,също допринася за психотравматизиране на детето,разстройват се нервно-психичните му реакции.

Вашият коментар