Защо някои деца не произнасят определени звуци?
Ако вашето дете има добър слух, достатъчен словесен запас, ако то правилно построява изречения и съгласува думите, ако речта му е отчетлива и отговаря на речевата норма за възрастта му, но произнася грешно някои звукове (един или няколко), вероятно има нарушение на произношението, обусловено от възрастта. Често това нарушение възниква от само себе си, с възрастта, но не винаги изчезва по същия начин. Ако забележите, че детето ви произнася грешно с, л, р или др, звук - не го поощрявайте, като му казвате, че е по-чаровно така. Речевия навик бързо се автоматизира и това затруднява корегирането му. Приказка за Веселото Езиче или Защо някои деца не произнасят някои звуци? Понякога причината за грешното произношение е подражание на неправилна реч на обкръжаващите - не само възрастните, но и деца, връстници. Затова се опитайте да направите така, че детето ви да слуша често правилна реч - четете му на глас детски книжки, предлагайте му да слуша записи на приказки в изпълнение на професионални артисти... Особено важно е да следите при общуване с детето да се избягват "дюдюкания" и "бебешки говор". Често това е достатъчно, за да се преодолеят речевите нарушения, на детето не му се налага да научава бебешки думи, които след това не са му нужни, а и то се чувства по-добре, когато с него разговарят като с възрастен. Причините за нарушено произношение могат да бъдат и слабост на мускулите на езика и устните или леко нарушение на координацията на движенията (трудности в постигане на орална поза, както и в постигане на целенасочени движения с устните и езика). За да разберете дали това е причината за говорните затруднения на детето ви, можете да му разкажете Приказката за Веселото Езиче и наблюдавайте как изпълнява упражненията. Добре е детето да се наблюдава в огледало, докато изпълнява упражненията. Ако все пак имате съмнения, препоръчително е да се консултирате със специалист - говорен терапевт (логопед), възможно най-бързо. Не забравяйте, че успеваемостта зависи най-вече от ранното диагностициране и корекция. ПРИКАЗКА ЗА ВЕСЕЛОТО ЕЗИЧЕ Имало едно време едно Весело Езиче. То било много игриво и палаво. А ти имаш ли езиче? Покажи го да видим какъв цвят има. Веселото Езиче си имало дом. Неговия дом бил много интересен. Кой е дома на езичето? Можеш ли да познаеш? Това е устата. За да не избяга Веселото Езиче, неговият дом бил винаги затворен. С какво се затваря този дом? С устните. Покажи ми къде са твоите устни? Виждаш ли ги в огледалото? Но освен едната врата, къщичката на Езичето си има и втора врата (можете да се усмихнете широко, за да се види как горните и долни зъби служат като преграда). Как се казва тази врата? Зъби. Покажи ми твоите зъбки. Погледни ги в огледалото. Веднъж на Веселото Езиче му се приискало да погледне слънцето и да подиша малко чист въздух. За да излезе навън, трябало първо да се отвори едната врата. Покажи ми как се отваря. Да, точно така. И тя останала да постои малко отворена. Не затваряй първата врата, докато не ти кажа. (В норма детето може да задържи в това положение 5-6 секунди, без треперене и със симетрично изпънати устни). А сега да затворим първата врата. Пак да я отворим. Затваряме. (Повторете това упражнение 3-4 пъти. В норма движението се изпълнява с пълна амплитуда, леко, плавно и достатъчно бързо), Отворили се вратите в къщичката на Веселото Езиче и то изкочило навън. Но не излязло цялото, а предпазливо показало само своето връхче. Показало се и отново се скрило - навън му се сторило хладно. В къщичката на Веселото Езиче има постелка, където то спи. Погледни го колко спокойно си спи. (Езика лежи в устната кухина спокойно, неподвижно). Нека и твоето езиче да поспи така спокойно. Не го събуждай, докато не ти кажа. (В норма 5-6 сек. детето задържа езика така, без да трепери и със симетрично разположени 2-те страни). Да затворим сега първо втората, а после и първата вратичка. Нашето Езиче е много игриво, то обича да се весели, да подскача, а понякога достига дори до тавана. Тавана в къщичката на Веселото Езиче се нарича небце. Нека сега и твоето езиче да достигне до тавана и да поглади небцето. А нека сега езичето да докосне тавана и да постои за малко там. (Движението трябва да се изпълни само с езика, без спомагателни движения на устните и на долната челюст. Устата е широко отворена. Спокойно, без придържане, езика се задържа на върха за 5-6 секунди). После езичето се спуска надолу, после пак се докосва до небцето. Спуска се. Изкачва се... (Упражнението се повтаря няколко пъти. Детето трябва да намери правилното положение на езика, движението се изпълнява леко, бързо и с пълна амплитуда). Изморило се Езичето от толкова движение и отишло да спи. Нека да го оставим мъничко да си почине. На следващия ден Езичето решило още веднъж да провери дали не е станало по-топло навън. Когато всички вратички се отворили, Езичето изкочило, погледнало наляво, надясно, нагоре, надолу. (Детето трябва да знае посоките на движение, за да открие нужното положение). Почувствало, че е станало още по-студено и се прибрало в къщичката си. Първо се затворила едната вратичка, а след това и другата. Ето това е и цялата приказка за Веселото Езиче. Причината за това вашето дете да не изговаря правилно някои звукове, може да бъде също така и недостатъчното развитие на т.нар. фонематичен слух. Това се изразява в затруднение да възприема слухово тънките различия между някои звукове в българския език, напр. п и б; т и д; с и з и др. Ето един начин, по който сами можете да проверите състоянието на фонематичния слух на детето. Поиграйте с него игра, която се казва "Ехо". " ЕХО " -Помниш ли когато бяхме с теб в гората и слушахме ехото? Хайде сега да поиграем на Ехо. Аз ще ти казвам нещо, а ти след мен ще повтаряш колкото можеш по-точно, все едно че си моето ехо. Повтаряй след мен! Па - пя - па Ла - ля - ла Патето пляска и ясно кряска па-па-па-па. (Проверява се способността за различаване на твърди и меки съгласни.) То - до - то Су - зу - су Пях и бях, играх и смях се с тях. (Проверява се способността за различаване на близки по звучене фонеми.) Со - шо - со Щи - чи - щи Със сто щипки защипа стоножката своите сто чорапчета. (Проверява се способността за различаване на "съскави" и "шушкави" съгласни) Ра - ла Лу - ру - лу Рак - лак; лула - рула; колона - корона; цял - цяр (Проверява се способността за различаване на звуковете "л" и "р") Ако детето не може да повтори правилно и не изговаря някой звук, можете да подберете съответстващи картинки, играчки или предмети и да предложите на детето да показва къде има сак, къде рак, къде мак, къде лула, къде рула и т.н. След всичко това, вие вече сте тествали детето и може би сте определили причината за грешното произношение. Възможно е даже, да сте установили комплексна причина. Какво да направите след това? Разбира се, трябва да се обърнете към квалифициран говорен терапевт (логопед), който да потвърди вашите открития и заедно с него да опеделите най-добрия за вашето дете начин за работа. Ако сте достатъчно упорити и търпеливи, говорния терапевт ще ви даде насоки за работа в къщи и много скоро детето ви ще има говор, с който да се чувства добре във всякакви ситуации и изяви, които му предстоят.

Вашият коментар