ДЕТСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО

ДЕТСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО

КАК ДА ВЪЗПИТАВАМЕ ДЕТЕТО ДА БЪДЕ ДОБЪР ПРИЯТЕЛ?
Домът Ви винаги да е отворен за приятелите на детето(но само които то само покани) – така и вие самите ще го предразположите по- нататък да ви разказва и споделя...
[iframe www.slideboom.com/player/slideboom_player.swf?id_resource=330891 425 370]

Вашият коментар