Стратегии за родителски контрол.
Индукция- техника , характерна за авторитетния родителски стил. Тя се изразява широко използване на обяснения и активно общуване.
Изтъкване на силата- включва физически наказания, насилствени методи и отнемане на привилегии. Характерен е за авторитарните родители.
Оттегляне на обичта- техника , при която родителят игнорира детското поведение и се държи студено, докато детето не се подчини на исканията му.
Според Елизаров съществуват три типа неправилно родителско отношение, които са в основата на конфликтните взаимодействия между родители и деца.
Доминантно отношение- изразява се в строг и внушителен контрол, като родителят често наказва и критикува детето. Ответните действия на детето се характеризират с негодувание и дълга борба с родителите. Дали доминантното отношение ще предизвика конфликт зависи от приемането или отхвърлянето на родителския авторитет от детето. Приемливо за детето е това доминантно отношение, което съдържа благоразумни принципи, добре обосновани и имащи конкретна цел.
Отхвърлящо отношение. Проявава се в равнодушие към детето и строго родителско поведение, което не търпи никакви промени. Това от своя страна може да предизвика агресивност в детето и  проява на протести.
Симбиотичен тип отношение. Родителите се стремят да установят тесен и напрегнат емоционален контакт с детето и да вземат участие във всички събития от неговия живот. Лишавайки го от индивидуалност, родителите превръщат детето си в средство за удовлетворяване на своите егоцентрични потребности.
Нито една от крайните посоки на възпитание не е хуманна по отношение на детето. То се нуждае от сигурност, приемане и топлота, затова е силно уязвимо към отхвърлянето, критиките и гнева на родителите. Често се смята, че безсилието и скритата враждебност на детето към родителите предизвикват гнева му и предизвикателното отношение към тях.
Без взаимно уважение и доверие между родителя и детето конфликтът намира благоприятна почва за развитие.
Индукция- техника , характерна за авторитетния родителски стил. Тя се изразява широко използване на обяснения и активно общуване. Изтъкване на силата- включва физически наказания, насилствени методи и отнемане на привилегии. Характерен е за авторитарните родители. Оттегляне на обичта- техника , при която родителят игнорира детското поведение и се държи студено, докато детето не се подчини на исканията му.Според Елизаров съществуват три типа неправилно родителско отношение, които са в основата на конфликтните взаимодействия между родители и деца. Доминантно отношение- изразява се в строг и внушителен контрол, като родителят често наказва и критикува детето. Ответните действия на детето се характеризират с негодувание и дълга борба с родителите. Дали доминантното отношение ще предизвика конфликт зависи от приемането или отхвърлянето на родителския авторитет от детето. Приемливо за детето е това доминантно отношение, което съдържа благоразумни принципи, добре обосновани и имащи конкретна цел. Отхвърлящо отношение. Проявава се в равнодушие към детето и строго родителско поведение, което не търпи никакви промени. Това от своя страна може да предизвика агресивност в детето и  проява на протести.Симбиотичен тип отношение. Родителите се стремят да установят тесен и напрегнат емоционален контакт с детето и да вземат участие във всички събития от неговия живот. Лишавайки го от индивидуалност, родителите превръщат детето си в средство за удовлетворяване на своите егоцентрични потребности. Нито една от крайните посоки на възпитание не е хуманна по отношение на детето. То се нуждае от сигурност, приемане и топлота, затова е силно уязвимо към отхвърлянето, критиките и гнева на родителите. Често се смята, че безсилието и скритата враждебност на детето към родителите предизвикват гнева му и предизвикателното отношение към тях. Без взаимно уважение и доверие между родителя и детето конфликтът намира благоприятна почва за развитие.

Вашият коментар