СЕМЕЙСТВОТО
Според системната теория семействата претърпяват периоди на стабилност и промени. Семейството се стреми да се адаптира към определено равновесие. При навлизане на детето в нови етапи на развитие се налага преустройство на семейната структура в съответствие с тези етапи. Такива етапи са постъпването на детето в училище и настъпването на юношеството.Вдруги ситуации семейството може да преживее криза от финансово затруднение, преместване на ново място или развод. Подобни промени, произтичащи от външните обстоятелства, задължават детето и останалите членове на семейството да се приспособят към новите условия. Системната теория разглежда семействата като динамични и саморегулиращи се социални групи.
Семействата обикновено се състоят от няколко подсистеми, включващи различни по вид взаимоотношения:
-отношения между съпрузите;
-отношения между децата;
- отношенията между родител-дете.
Качеството на всяка от тези връзки може да има влияние в други отношения. Например майките, които изпитват сигурност в браковете си са по-нежни и внимателни с децата си. Бащите, които изпитват подобно чувство са по- позитивно настроени към бащината си роля.
В системния модел членовете на  семейството оказват взаимно влияние един на друг, в резултат на което се наслагват няколко пласта взаимоотношения. Тази система от друга страна е включена в икономическа, политическа, юридическа и образователна система. Събитията на работното място, училището и други извън семейството въздействат индивидуално върху членовете на семейството, а от тук и върху взаимоотношенията в него.
Според системната теория семействата претърпяват периоди на стабилност и промени. Семейството се стреми да се адаптира към определено равновесие. При навлизане на детето в нови етапи на развитие се налага преустройство на семейната структура в съответствие с тези етапи. Такива етапи са постъпването на детето в училище и настъпването на юношеството.Вдруги ситуации семейството може да преживее криза от финансово затруднение, преместване на ново място или развод. Подобни промени, произтичащи от външните обстоятелства, задължават детето и останалите членове на семейството да се приспособят към новите условия. Системната теория разглежда семействата като динамични и саморегулиращи се социални групи.Семействата обикновено се състоят от няколко подсистеми, включващи различни по вид взаимоотношения:-отношения между съпрузите;-отношения между децата;- отношенията между родител-дете.Качеството на всяка от тези връзки може да има влияние в други отношения. Например майките, които изпитват сигурност в браковете си са по-нежни и внимателни с децата си. Бащите, които изпитват подобно чувство са по- позитивно настроени към бащината си роля. В системния модел членовете на  семейството оказват взаимно влияние един на друг, в резултат на което се наслагват няколко пласта взаимоотношения. Тази система от друга страна е включена в икономическа, политическа, юридическа и образователна система. Събитията на работното място, училището и други извън семейството въздействат индивидуално върху членовете на семейството, а от тук и върху взаимоотношенията в него.

Вашият коментар