ДЕТЕТО – КАК ДА ГО ОБИЧАМЕ ИСТИНСКИ
ДЕТЕТО – КАК ДА ГО ОБИЧАМЕ ИСТИНСКИ Повечето родители несъмнено обичат децата си и са убедени, че любовта им не се нуждае от доказване. Предпочитат да наблягат на дисциплината и избягващ нежността, която излишно разглезва детето. Тогава защо много деца днес не се чувстват напълно обичани и приети от родителите си, защо се възприемат по-скоро като досадна пречка в живота на възрастните? Проблемът според тази книга не е в липсата на любов, а в неумението на родителите да изразят и покажат своята любов на детето си, да му помогнат да усеща постоянно тяхната безусловна любов—и когато са неясни с него, и когато се налага да бъдат по-твърди. Съветите на д-р Кембъл са да се вглеждаме повече в децата си и да разпознаваме по-често техния неизменен въпрос: „Обичаш ли ме?” Задават ни го понякога безмълвно чрез цялото си поведение, с всичките си бели и непослушание, когато са опънали нервите ни до скъсване. Питат ни непохватно, с детска наивност а понякога й с детска жестокост. От нас зависи да ги чуем и да си дадем сметка за онова, което правим. Не се срамувайте да изразявате любовта си, Казва д-р Кембъл, стига да знаете как да го направите.                             : Прочетете тази книга – с нея ще преживеете радостта и отговорността да сте родител. Д-Р РОС КЕМБЪЛ

Предисловие

Тази книга засяга болното ни място. Тя не ни осъжда, а ни казва как да бъдем родители по различен и конструктивен начин. Тя е съчувстваща, но не и снизходителна. Родителите никога не са били обучавани как да бъдат родители. Налага се да отглеждат детето без никакви реално фиксирани критерии. Даже постигнатите успехи изглеждат преди всичко случайни: тази книга има за цел да доведе до целенасочени, обмислени успехи. Д-р Рос Кембъл Казва нещо особено ценно, и то така ясно, че да го разберем. Този психиатър се проявява като човек с дълбока душевност, дълбоки духовни ценности и голяма чувствителност както към децата, така и към техните родители. Той не се колебае да споделя своята опитност и опитността на семейството си,  илюстрирайки онова, което трябва да каже. Това е книга, която ще искате да прочетете и препрочетете. Изпълнена е с практична, полезна информация. А дали е истинска ще ви подскажат умът и сърцето ви. Бен Хедън „Променен Живот”, Чатануга, Тенъси Може да изтеглите от ТУК. Източник: http://www.teacher.bg

Вашият коментар