Разработки за обучение за защита при бедствия и аварии. ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Разработки за обучение за защита при бедствия и аварии. ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК. Съдържание Промишлени аварии ............................. 8 Химическо замърсяване - опасни химични вещества ............................... 16 Радиоактивно замърсяване (заразяване) ........................................................ 21 Биологично (бактериологично) заразяване ................................................... 29 Поведение и действия при бедствия и аварии, характерни за населеното място .......................................................................... 35 Пожарна опасност на веществата и материалите ....................................... 42 Пожар в жилищни и обществени сгради .......................................................... 47 Процес на горене. Средства за пожарогасене. ................................................ 53 Рани ....................................................................................................................................... 62 Кръвотечение и кръвоспиране .............................................................................. 69 Увреждане на стави и кости - навяхване, изкълчване и счупване ..... 75

2 thoughts on “Разработки за обучение за защита при бедствия и аварии. ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Вашият коментар