Разработки за обучение за защита при бедствия и аварии. ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Разработки за обучение за защита при бедствия и аварии. ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК. Съдържание Работа по зададени условни бедствени ситуации ..................................... 8 Пожарна опасност на строителните материали .......................................... 19 Пожарна опасност на полимерните материали. Защита от продуктите на горене ............................................................................................................................ 26 Пожарна опасност на автомобил и мерки за безопасност ..................... 32 Слънчев и топлинен удар .......................................................................................... 39 Загуба на съзнание ........................................................................................................ 45 Клинична и биологична смърт .............................................................................. 49

Вашият коментар