Световен ден срещу детския труд!

Наближава Световния ден срещу детския труд и нашият призив е – огледайте се и не позволявайте и България да се превърне в място за експлоатация на деца! Забързани в ежедневните си грижи и хилядите неща, за които мислим, често си затваряме очите пред неща, които „не ни засягат“! А всъщност всяко наше действие е част от градежа на света, колкото и малко да ни се струва то! Нека не оставяме дупки в този градеж, а положим едно малко усилие, за по-добри дни и по-правилни съдби!

Стотици милиони момичета и момчета по цял свят са ангажирани с работа, която ги лишава от подходящо образование, здравеопазване, свободно време и основните свободи, нарушаване на техните права. От тези деца, повече от половината са изложени на най-тежките форми на детски труд, като работят в рискова среда, робство или други форми на принудителен труд, незаконни дейности като трафик на наркотици и проституция, както и участие във въоръжени конфликти.

Международната организация по труда (МОТ) стартира първия Световен ден срещу детския труд през 2002 г. като начин да се популяризира съдбата на тези деца. Денят, когато се отбелязва - 12 юни, има за цел да послужи като катализатор за нарастващото световно движение срещу детския труд, изразяващи се в голям брой ратификации на конвенцията на МОТ № 182 за най-тежките форми на детски труд и Конвенция на МОТ № . 138 за минималната възраст за наемане на работа.

В Световния ден срещу детския труд се предвижда и възможност за получаване на допълнителна подкрепа на отделните правителства и това на МОТ, социалните партньори, гражданското общество и други, включително и училища, младежки и женски организации, както и на медиите, в борбата срещу детския труд.

А в България?!

[youtube NaGDiFCVnEI  autoplay=0 ]

[youtube ZbLfFtzTokQ  autoplay=0 ]

Вашият коментар