МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА
18 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА КАКВО Е ТРАФИК НА ХОРА От 2003 г. в България съществува Закон за борба с трафика на хора. Според него трафикът на хора е “набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, когато се извършва с цел експлоатация”. Трафикът на хора е съвременната форма на робство! Трафикът на хора представлява незаконна търговия с хора с цел трудова или сексуална експлоатация, с цел просия и джебчийство, както и с цел търговия с органи или бебета. Жертвите се превръщат в роби и често по насилствен начин биват принуждавани да работят и експлоатирани срещу минимално или никакво заплащане. Трафикът на хора е една от най-сериозните форми на потъпкване на основните човешки права!
Информация за трафика на хора за ученици
Информация за трафика на хора за учители
Казус - случаят на Анна
Казус - случаят на Мария
Обратна връзка от учители
Обратна връзка от ученици
Примерна програма за час на класа на тема "трафик на хора" - 8 до 12 клас
Примерна програма за час на класа на тема "трафик на хора" - 8 до 12 клас - презентация
Примерна програма за час на класа на тема "трафик на хора" - 5 до 7 клас
Трафик на хора - доклад за Бълграия
Библиотека на НКБТХ, списък обновен на 31.05.2011
Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик в България
Наръчник за превенция на трафика на хора
 

Вашият коментар