Химични източници на електричен ток

Химични източници на електричен ток

Презентацията е изготвяна с образователна цел. На някои от слайдовете са използвани хипер връзки. Смяната на слайдовете се извършва ръчно. [iframe www.slideboom.com/player/slideboom_player.swf?id_resource=79096 425 370]

Вашият коментар