УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

Детето ви може по-лесно да запомни уроците си!
Паметта е един от неразработените ресурси на детето. Нека му обясним как да развие своя потенциал.
[iframe www.slideboom.com/player/slideboom_player.swf?id_resource=330498 425 370]

Вашият коментар