ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС през учебната 2010/2011 г
1. Какво ще се случи, ако поставим в чаша с вода кубче захар и кубче лед? а) нито захарта, нито ледът ще се разтворят  б) захарта ще се разтвори, а ледът ще се разтопи в) захарта и ледът ще се разтворят 2. В коя група има само неживи тела? а) звезди, растения, скали б) хора, почва, животни в) скали, въздух, вода 3. Коя група включва само животни, живеещи в почвата? а) смок, гущер, змия б) охлюв, мида, жаба в) къртица, попово прасе, гол охлюв 4. За какво служат хрилете на рибите? а) за отделяне на излишната вода от тялото б) за извличане на кислорода, разтворен във водата в) за подпомагане движението им, като се отварят и затварят
[pdf http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2011_ChP_4kl.pdf]

Вашият коментар