ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 8. КЛАС
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 8. КЛАС Изтегли от ТУК. Източник: http://anubis-bg.net
Месец Учебна седмица Б Ъ Л Г А Р С К И   Е З И К Л И Т Е Р А Т У Р А
IX ТЕМА НА УРОКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ТЕМА НА УРОКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
1. Указания за работа по български език в 8. клас. Запознаване с учебника 1.  Указание за работа в часовете по литература в VІІІ клас.
Езикови единици и правилата за тяхната употреба (Преговор) науки за езика 2.  Преговор на наученото по литература в  VІІ клас
2. Езикови единици и правилата за тяхната употреба (Преговор) 1-2. Писмено упражнение – входно ниво
1.1. Общуване, език, текст социокултурни сфери на общуване 3. Николай Лилиев –  ,,музика, чистота,  светиня“ (Иван Мешеков). Житейски  и творчески път
IX - X 3. 1.2. Общуване, език, текст (Упражнение) 1. Същност на анализа на лирическа творба. литературен анализ, епос, лирика, драма
Тест за входно равнище 2. Лирическата миниатюра ,,Тихият пролетен дъжд“ – сложна гама от човешки състояния. Ролята на дъжда символ.
2. Текстът в различните сфери на общуване (Упражнение) уместна и неуместна употреба
X 4. Коментар на грешките от теста за входно равнище 1. ,,Тихият пролетен дъжд“ – характерен пример за символистичната поезия. символизъм

Вашият коментар