ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН за обучението по математика в 8. клас (3 часа седмично)

ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за обучението по математика в 8. клас (3 часа седмично)

Изтегли от ТУК. Източник: http://anubis-bg.net Съгласно утвърдения учебен план за профилираните гимназии и профилираните паралелки в СОУ, в 8. клас мате-матиката се изучава със 108 часа (36 седмици по 3 часа седмично). В учебника са разработени 101 урока (теми), включително и необходимите текущи тестове. Предлагаме един примерен календарен план по месеци и учебни седмици за разпределение на часовете. Предвидени са часове за класни работи и допълнителни часове за подготовка за класни работи.
Месец Седмица Тема Тип на урока
1. Септември 1.

1.           Цели изрази

обобщ.
2.

2.           Уравнения

обобщ.
3.

3.           Неравенства

обобщ.
4. 2.

4.           Еднакви триъгълници

обобщ.
5.

5.           Успоредник, трапец

обобщ.
6.

6.           Триъгълници и четириъгълници

обобщ.

Вашият коментар