Превенция на кибертормоза в училище

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.

Настоящата публикацията се издава в рамките на проект „Превенция на кибертормоза в училище", изпълняван от Дружеството на психолозите в България, с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ България. Проекът „Превенция на кибертормоза в училище" е продължение на проекта „Училище без насилие", който стартира през лятото на 2007 г. с финансовата помощ и по инициатива на УНИЦЕФ България, с подкрепата на МОМН, ДАЗД и Столична община. Целта и на двете инициативи е да се създадат програми за превенция и справяне с един от най-големите проблеми на българското училище - насилието и тормоза между връстници. Дата на публикуване: септември 2010 г. Илюстрации: © UNICEF/NYHQ/2005/1802Giacomo Pirozzi Съдържание: ©УНИЦЕФ България  Авторски екип: Брошурата е разработена от Методи Коралов, доктор по психология, преподавател в НБУ по дисциплините Социална психология, Психология на развитието и Психология на образованието. Заключението е разработено от Иван Игов, психолог, ръководител на секция „Училищна психология" към Дружество на психолозите в България

Вашият коментар