Потребителско Поведение

Потребителско Поведение

Съдържание Модел на потребителското поведение Фактори, които определят потребителското поведение  Етапи на решението за покупка  Видове решения за покупка  Пример с фирма

[iframe www.slideboom.com/player/slideboom_player.swf?id_resource=104863]

Вашият коментар