НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС, 14 май 2013 год. ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА, 10 май 2013 г. ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 9 май 2013 г.

Вашият коментар