НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ “ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА”
Община Мездра, Туристически комплекс “Дядо Йоцо гледа” и Съюзът на българските писатели обявяват конкурс за разказ. Няма възрастови и други ограничения. Разказите - до 5 печатни страници, в три екземпляра - да се изпращат до 20 май 2011 г. на адрес: гр. Мездра - 3100, област Враца, Общината, стая 211, “За конкурса”. Разказите тематично да са свързани с обичта към родината и преклонението пред нейните красоти. Конкурсът е анонимен - в плика се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора. Наградите: І награда (800 лв.), ІІ награда (600 лв.), трета (400 лв.) и две поощрения (300 лв.) ще се обявят и връчат на 26 юни 2011 г.
За повече информация и регламент на участие: http://mezdra.bg/?p=2771

Вашият коментар