Математическият турнир „Иван Салабашев“ – задачи
Математическият турнир "Иван Салабашев" се провежда за първи път през 1992 година. Основател на Турнира е Евтим Кънчев - изтъкнат деятел на Съюза на математиците в България и дългогодишен председател на секцията на СМБ в гр. Стара Загора. Благодарение на неговия ентусиазъм и организаторски способности, Турнирът бързо печели популярност в гр. Стара Загора и в региона. От няколко години турнирът се провежда и в други региони на страната. Поради атрактивния характер на предлаганите задачи, той бързо се превръща в едно от най-популярните състезания по математика за ученици в България. През 2009 година в Турнира участваха около 8000 ученици от 30 населени места.

Задачи от 2002 - 2005 г.

Теми за 2. клас

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Теми за 3. клас

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Теми за 4. клас

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Теми за 5. клас

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Теми за 6. клас

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Теми за 7. клас

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Теми за 8.- 9. клас

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Теми за 10. - 12. клас

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Източник: http://www.math.bas.bg

Вашият коментар