ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА „ДИМО МАЛЕШКОВ“ за ученици от ІІ до VІІ клас и ХІІ клас

Съюз на математиците в България

секция - гр. Пловдив

Регионален инспекторат по образованието -

гр. Пловдив

Образцова математическа гимназия

“Академик Кирил Попов”- гр. Пловдив

ФМИ на ПУ ”Паисий Хилендарски”

ОБЯВЯВАТ

ПРАЗНИК НА МАТЕМАТИКАТА

ПЛОВДИВ – 26 октомври 2013 г.

В рамките на празника ще се проведе:

Турнир по математика “Димо Малешков” за ученици от ІІ до VІІ клас – 9.00 ч. -11.30 ч. в ОМГ - 26 октомври 2013 г.

Турнир по математика “Димо Малешков” за ученици от ХІІ клас – 9.00 ч. в ОМГ - 26 октомври 2013 г.

ПУ ”Паисий Хилендарски” провежда състезанието по математика за учениците от ХІІ клас във формата на кандидатстудентски изпит.

На най-добре представилите се ученици от ХІІ клас ФМИ на ПУ признава отлични оценки за прием във факултета.

Резултатите от турнира ще бъдат обявени на сайта на ОМГ – 28 октомври 2013г.

Класиралите се на призови места ученици на ТМ “ Димо Малешков” ще бъдат наградени - 29 октомври2013 г. в ОМГ.

ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА

“ ДИМО МАЛЕШКОВ”

за ученици от ІІ до VІІ клас – 26 октомври 2013г.

Състезанието за ІІ – ІІІ клас се състои от 20 тестови задачи за 90 минути.

Състезанието за ІV клас се състои от 30 тестови задачи за 90 минути.

Състезанието за V – VІ клас се състои от 20 тестови задачи за 90 минути.

За учениците от VІІ клас състезанието е под формата на националното външно оценяване. Време за работа: първи модул – 60 мин.; втори модул – 90 минути.

Резултатите на учениците от състезанието за ІV клас, могат да се вземат под внимание при класирането за приема в V клас на ОМГ”Акад. К. Попов” – Пловдив.

Регистрация за участие (за учениците от ІІ до VІІ клас) до 25.Х.2013 г.

За регистрация натиснете на посочения адрес http://sors.omg-bg.com . На бутона "Избор на състезание" изберете желаното от вас състезание и потвърдете вашия избор, след което на бутон" Регистрация" въведете данните на ученика, желаещ да участва в състезанието.

Заплащане такса за участие при домакина на гимназията от 14.Х. до 25.Х. 2013 г. от 8. 00ч до 16. 30ч.

Учениците от ХІІ клас се записват и заплащат такса за участие при домакина на гимназията от 14.Х. до 25.Х. 2013 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Телефони за справки и записване:

032/64-30-93

e-mail :   omg_plovdiv@abv.bg

Адрес: гр. Пловдив

ул.Чемшир  №11

Вашият коментар