ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА – 06.01. 2012г. – Пловдив V клас

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА - 06.01.2012 г.

V клас

Задача 1. Намерете числата х, у и z и ги подредете по големина, ако знаете, че: х е неизвестното число в равенството

     z се получава като от число което има 1 стотица, 2 десетици, 1 единица, 1 десета, 2 стотни и 1 хилядна разделим число с 4 десетици и 4 стотни.

                                                7 точки

Задача 2. В ново асфалтиран двор на училище решили да оформят игрище за "Народна топка". За целта боядисали с жълта боя правоъгълник с ширина 5 метра и 35 сантиметра и дължина със 8 метра и 5 см по-голяма от ширината. Известно е, че за боядисването на един квадратен сантиметър от игрището са необходими 0,05 грама боя. А) Намерете колко метра е обиколката на игрището и колко килограма жълта боя са използвали за направата му.

4 точки

    Б) Ако след като изсъхне жълтата боя върху нея се очертаят с червена боя линиите на игрището, които го ограждат, а една го разделя на две равни полета (всяко с ширина 5 метра и 35 сантиметра) и линиите са широки по 5 сантиметра. Намерете колко грама червена боя са използвани, ако разходът е като при жълтата боя.

                                                3 точки

Задача 3. В цирков номер участват слончетата Бимба, Джъмба и Кали заедно с дресьорите си Алба и Виктор. Алба и Бимба тежат общо 1,159 т, Бимба и Виктор – 1,208 т, Виктор и Джъмба – 1,183 т, Джъмба и Кали – 2,402 т, Алба, Виктор и Кали – 1,488 т. Намерете колко тежи всяко от слончетата, както и всеки от дресьорите им.

                                                7 точки

Време за работа 4 часа.

Желаем Ви успех!

Общински кръг на олимпиадата по математика в Пловдивска област – 06.01.2012 г.

Отговори и критерии за оценяване – V клас:

    Задача 1:            за определен х            2 точки

                    за определен y            2 точки

                    за определен z            2 точки

                    за правилно подредени        1 точка

    Задача 2:

        а)    за намирани на страните 5,35 м и 13,4 м            0,5 точки

            за обиколката на игрището     37,5 м             0,5 точки

            за намерено лице на игрището     71,69 м2        1 точка

            за намерени     35,845 кг жълта боя             2 точки

        б)    за намиране площта на линиите      21275см2        2 точки

            за намиране на червената боя    1063,75 грама    1 точка

    Задача 3:    Бимба – 1,102 тона

            Джъмба – 1,077 тона

            Кали – 1,325 тона

            Виктор – 106 килограма

            Алба – 57 килограма

        За първото намерено              3 точки

        За всяко едноот останалите          по 1 точка

Оценяването е примерно. Всеки друг верен вариант на решение се оценява с максимален брой точки.

За областен кръг се класират учениците, получили най- малко 16 точки.

Вашият коментар