МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ “ХИТЪР ПЕТЪР” – 2013
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ ГАБРОВО

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев

На 12.10.2013 г. (втората събота на месец октомври) в гр. Габрово ще се проведе

 

МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ “ХИТЪР ПЕТЪР”

 
  1. Време и място на провеждане –   12 октомври 2013 г. (събота)
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”– Габрово.  
  1. Програма:     10.30-11.30     Регистрация
                        12:00-13:30    Работа по състезателните теми Резултатите ще бъдат обявени на сайта на състезанието (http://www.smb-gabrovo.free.bg) до понеделник 14.10.2013 г.. Дипломите и наградите на първенците ще бъдат изпратени по пощата до съответните училища.  
  1. Регламент: Състезанието е за ученици от 3 до 8 клас. Продължителност 90 мин. Състезателната тема включва 15 тестови задачи и една специална задача, наречена “Задача на Хитър Петър”. Темите за съответния клас ще включват в основни линии училищния материал по математика от предишния клас. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор се дават 2, 4 или 6 точки, според трудността на задачата. За непосочен отговор се дават нула точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка. Задачата на Хитър Петър се оценява с 20 точки.  Темите за 3-ти и 4-ти клас ще включват само 15 тестови задачи. Не се разрешава използване на калкулатори.
Началното класиране ще бъде временно. Контестации ще се приемат до 16.10.2013 на адрес: smb.gabrovo.competitions@gmail.com (от ръководител на отбор – за отборни състезатели, а за индивидуални състезатели – от родител). Сканирани копия на работите не се изпращат. Крайното класиране ще бъде качено на сайта на състезанието до 18.10.2013 година.  
  1. Такса правоучастие: 8 лв.
Сумите трябва да бъдат преведени по сметка: “СМБ-Габрово” ЕООД , IBAN:BG98 UBBS 8141 1010834018, BIC: UBBS BGSF, ОББ - клон Габрово. Краен срок: 8 октомври 2013 г. Суми до 80 лв. ще се приемат в брой в деня на състезанието. (Това се отнася главно за индивидуалните участници и малки отбори.) За издаване на фактури трябва да са известни всички необходими данни за попълването - име, адрес, булстат и данъчен номер на получателя на фактурата.  
  1. Заявка за участиедо  8 октомври  2013 г.
на тел. (066) 827394 – проф. дмн Румен Даскалов – председател на СМБ – Габрово или e-mail: smb.gabrovo.competitions@gmail.com За предпочитане е заявката да бъде чрез e-mail и тя трябва да съдържа следната информация: – град, училище, точен пощенски адрес; – брой състезатели по класове (3, 4, 5, 6, 7, 8 клас, съответно) – ръководител: име,  телефони  и  e-mail  за връзка; – файл с трите имена на  учениците по класове (образец на файла). За индивидуални заявки изпратете: трите имена на детето, клас, град, училище. Таксата се плаща на място в деня на състезанието.
  1. Настаняване: хотел “Балкан” или други (хотел „Балкана”, хотел „Етъра”).    Заявки за хотел “Балкан”: тел. 066/801066, 0888300549 – Галина Метева или 066/801054 – рецепция.
  7. Допълнителна информация: http://www.smb-gabrovo.free.bg

One thought on “МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ “ХИТЪР ПЕТЪР” – 2013

Вашият коментар