Конкурс „Гръцкият език и европейската мисъл“ за есе на гръцки или български език!
Гръцката фондация за култура - София обявява конкурс за есе на тема "Гръцкият език и европейската мисъл". Участниците в конкурса трябва да представят есе до три (3) страници (5400 знака) на български или гръцки език, което да бъде изпратено в Представителството на ГФК - София по електронната поща info@hfc-sofia.com или по пощата на адреса на Фондацията: София 1202, ул. "Г. Бенковски" 51. • Всеки участник може да участва само с едно есе, оставяйки пълните си данни за контакт - трите имена, възраст, адрес, телефон и е-поща. Есетата ще бъдат оценявани въз основа на критериите - съответствие с поставената тема и оригиналност.

Вашият коментар