Международен ден на ромите! Конкурс за есе!
Роми активисти!По повод 8 април – Международният ден на ромите, Младежка фондация Арете – България обявява конкурс за есе, насочен към младежи от ромски произход по една от следните теми по избор: 1) „Чувствам ли се европеец?“ 2) „Какво мога да дам на България?“ 3) „Какво за мен е образованието“? Изисквания към участниците: o ученици от 9. до 12 клас o студенти в акредитирани университети до 29-годишна възраст включително. За да участвате е необходимо да изпратите по електронна поща следните материали: o есе по една от трите посочени теми; o попълнен формуляр за участие; o сканирана и изпратена по e-mail първа страница на ученически бележник или студентска книжка; При оценяването на есето ще бъдат взети предвид следните критерии: o недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем; o полагане на проблема в актуален контекст; o използване на подходящи стилово-езикови средства; o умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема; o теза, съответстваща на формулирания проблем; o целенасочена и задълбочена аргументация; o логически последователни и смислово обвързани композиционни части; o спазване на езиковите норми – лексикална, граматична, правописна и пунктуационна. Есето трябва да бъде не повече от три стандартни страници - формат А4, шрифт Times New Roman 12! Победители и награждаване: Ще бъдат излъчени две големи награди: o в категория „Ученици 9 – 12 клас“ победителят ще спечели безплатно едноседмично участие в младежкия лагер за изграждане на лидерски умения за ромски младежи в гр. Шумен, който ще се проведе от 10 до 16 юли 2011 г. o в категория „Студенти“ победителят ще спечели безплатно участие в международен ромски младежки лагер в Будапеща, Унгария, който ще се проведе през лятото на 2011 г. o Двете най-добри есета ще бъдат публикувани на сайта на Младежка фондация Арете и в електронните издания на вестниците „Труд“ и „24 часа“; o Всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие. Екипът на фондацията ще се свърже с всички участници до 2 април 2011 г. Награждаването на победилите ще се състои на специална гала-вечеря в хотел „Света София“ в гр. София на 5 април 2011 г. от 18 часа. Посочените документи и есе изпращайте на e-mail: atanas@areteyouth.org, до 31 март 2011 г. включително. За контакт и допълнителна информация: Атанас Стоянов тел: 02/9809027; 0879844977 e-mail: atanas@areteyouth.org Информацията е взета от: http://etnosi.wordpress.com

Вашият коментар