ИЗБЕРЕТЕ УЧИЛИЩЕТО,КОЕТО ДАВА ШАНС НА ВСЕКИ ДА УСПЕЕ!
 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:   miladinovi.eu   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, АКО  ЖЕЛАЕТЕ  ВАШЕТО ДЕТЕ  ДА РАЗШИРИ СВОИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ТВОРЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ,ДА СЕ ЗАБАВЛЯВА И ТВОРИ , ЗАПОВЯДАЙТЕ В СОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”! Защо при нас?
 • Целодневно обучение за учениците от I до  IV клас и  топъл обяд за желаещите
 • Зелени училища
 • Разнообразни извънкласни форми
 • Учебните занятия във всички класове се провеждат само първа смяна от 8.00ч.
 • Удобен транспорт и връзка с останалите квартали
 • Училището се намира близо до Сточна и Централна гара,посока Събота пазара
 • Проекти в действие:"Включващо обучение" и "УСПЕХ"
 • Добре оборудвана материална база,структурирана в две добре запазени и поддържани училищни сгради -обучението от I до IV клас се провежда в малка сграда -обучението от V до XII клас  в  голяма сграда
 • Висококвалифициран и всеотдаен  екип от ръководители и служители
 • Педагогически съветник
 • Ресурсен учител,логопед,психолог
 • Медицинско обслужване (мед. сестра)
I.През учебната 2013/2014 г. в училището ще се сформира подготвителна група за обучение на 5 и 6-годишни деца. Обучението е до обяд и се води в специално предназначен и оборудван кабинет. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 1.Заявление по образец 2.Акт за раждане 3.Удостоверение за завършена подготвителна група / оригинал/ 4.Удостоверение за преместване – непосредствено след напускане на ЦДГ I I. Начален  етап I - IVклас ПРИЕМ  I  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2013-2014Г. 1. Хуманитарно направление Български език и литература Английски език 2. Чуждоезиково направление с математическа насоченост Английски език Математика НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 1.Заявление по образец 2.Акт за раждане 3.Удостоверение за завършена подготвителна група / оригинал/ 4.Удостоверение за преместване – непосредствено след напускане на ЦДГ 5.Заявления за ЗИП и ПИГ 6.Имунизационен паспорт от личния лекар III.Прогимназиален етап V-VІІI клас ПРИЕМ  V КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2013-2014Г. 1. Хуманитарно направление със засилено изучаване на: Български език и литература Английски език 2. Математическо направление със засилено изучаване на: Математика Информационни технологии 3. Спортно направление със засилено изучаване на: Футбол Информационни технологии Класиране по документи НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 1. Заявление по образец 2. Акт за раждане 3. Удостоверение за завършена начална етап на образование 4. Удостоверение за преместване 5. Характеристика 6. Имунизационен паспорт от личен лекар 7. Заявления за ЗИП – при записване ПРИЕМ  VIII КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2013-2014Г. 1.Общообразователна паралелка НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАН Е:
 1. Заявление по образец
 2. Оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас
 3. Оригинал на медицинско свидетелство
 4. Удостоверение за преместване
 5. Характеристика за развитието на ученика
IV.Гимназиален етап IX-XII клас ПРИЕМ  IX  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2013-2014Г. Обучение с избор на реални професии! 1. Технологичен профил – Информационни технологии с английски език Балообразуващи предмети: Информационни технологии Английски език Свидетелство  за завършено основно образование Класиране по документи 2. Непрофилирано обучение  под формата на СИП с полагане на изпит по: Готварство Фризьорство Мехатроника   Класиране по документи НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 1.Удостоверение за основно образование/оригинал/ 2.Медицински картон 3.Удостоверение за преместване 4.Характеристика за развитието на ученика Ръководството и Педагогическата колегия на СОУ „Братя Миладинови” Ви приветстват за добрия избор.  

Вашият коментар