ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН за обучението по математика в 8. клас

ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за обучението по математика в 8. клас (4 часа седмично)

Изтегли от ТУК. Източник: http://anubis-bg.net

Съгласно учебния план в 8. клас математиката се изучава със 136 часа (34 седмици по 4 часа седмично). В учебника са разработени 121 урока (теми), в това число и контролните работи. Предлагаме един примерен календарен план по месеци и учебни седмици за разпределение на часовете. Резервните часове са предвидени за подготовка на класните работи, за класните работи, както и за някои теми от годишния преговор.

Месец

Седмица

Тема

Тип на урока

1.

с

е

п

т

е

м

в

р

и

1.

1. Цели изрази

обобщ.

2.

2. Уравнения

обобщ.

3.

3. Неравенства

обобщ.

4.

4. Еднакви триъгълници

обобщ.

5.

2.

5. Успоредник, трапец

обобщ.

6.

6. Триъгълници и четириъгълници

обобщ.

7.

7. Можем ли сами (Тест входно ниво)

8.

8. Ирационални числа. Квадратен корен

н. зн.

ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за обучението по математика в 8. клас (4 часа седмично)

Вашият коментар