ЗАЩО ЛЪЖАТ ДЕЦАТА

ЗАЩО ЛЪЖАТ ДЕЦАТА

Причините, които карат децата да избягват истината:
[iframe www.slideboom.com/player/slideboom_player.swf?id_resource=330875 425 370]

Вашият коментар