Европейската младежка награда „Карл Велики“
Европейската младежка награда "Карл Велики" има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание Фондация за международната награда Карл Велики Аахен сред младите хора, както и тяхното участие в европейския интеграционен проект.
Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на общо усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност. Европейската младежка награда "Карл Велики" се присъжда ежегодно, съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда "Карл Велики" в Аахен. Наградата за най-добър проект е 5000 евро, втората награда е 3000 евро, а третата награда е 2000 евро. Като част от наградата, тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така, представителите на всички 27 национални проекти финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия. Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представителя на Фондацията за международната награда "Карл Велики" в Аахен.

Вашият коментар