ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 8. клас – 51 часа
ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 8. клас – 51 часа Изтегли от ТУК. Източник: http://anubis-bg.net
  Тема Цели Срок Забележка
П Начален преговор – 2 часаДревните цивилизации Наследството на древните цивилизации Умения за сравнителен анализ – Древен изток, Елада, Тракия, Рим – характерни особености;Постижения на древните цивилизации    
І В ЗОРАТА НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ
1 Християнството – равноправна и официална религия Приемственост между Античност и Средновековие;Основни знания за християнството и неговата роля в средновековна Европа.    
2 Старият и Новият Рим Причините за разделянето на Римската империя на Западна и Източна;Предимствата на Константинопол    
3 Великото преселение на народите2 часа Миграцията на варварските племена като част от Великото преселение на народите, създаване на държавна организация, последиците от ВПНРабота с карта    
4 Византия от Античност към Средновековие Военните успехи на император Юстиниан;Историческо значение на Юстиниановото законодателство    
5 Франкската държава и империя Етапите на политическото обединение на франкските племена, отношенията им с църквата и особеностите в модела на съжителство между франки и галоримляни;Устройство на империята на Карл Велики    
6 Арабите, възникването на исляма и арабо-ислямската култура Основни знания за исляма като една от световните монотеистични религии, веротърпимост.    

One thought on “ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 8. клас – 51 часа

Вашият коментар