Нова матура за зрелостниците през 2011/2012
И тази година ще има новости покрай матурата, но този път те ще са свързани със съдържанието на самия изпит. Нов тип задачи за разбиране на непознат текст ще затрудняват  дванадесетокласниците догодина.  По принцип няма нищо лошо децата да се научат да работят с текстове, но трябваше да се даде една година, в която да се работи по тези варианти, да се натрупа достатъчно материал за самоподготовка и на учениците да не им идва като гръм от ясно небе. Промените във формата на матурата се налагат заради слабите резултати от международното изследване PISA, което показа ниска практическа грамотност на родните гимназисти. Те не могат да се ориентират в непознати текстове и графики, правят грешки при подписване на договори. Една голяма част от задачите в матурата са върху задачи, свързани с работа с непознат текст. В примерния вариант е онагледено как ще се сблъскат с текстове от три различни стила и ще трябва да обединят съдържанието им като накрая направят и кратко резюме и на трите едновременно. Свободните отговори са много повече в този вариант с цел учениците да могат самостоятелно да изразяват мисълта си и да се ориентират правилно в сферите на определен тип текст. Зрелостниците ще получат и откъс от литературна творба, към която също има въпроси със свободен отговор. В примерния вариант на новия формат експертите от министерството са поставили за упражнение откъс от „Занемелите камбани” на Елин Пелин. Освен подобряването на уменията за справяне с непознат текст експертите от МОМН ще въведат и по-сложни задачи за граматиката, които ще обхванат най-вече пунктуацията. Новия вариант на зрелостния изпит за 2011/2012 може да изтеглите оттук. [pdf http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi-example/primeren_test_bel_2011-2012.pdf ]

Вашият коментар