БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС през учебната 2010/2011 г
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС през учебната 2010/2011 г
3. Какви са подчертаните думи в изречението?  Доброто, което е направено тайно, се отплаща явно. а) сродни думи б) синоними  в) антоними  4. На кой ред думите са сродни? а) връх, върхове, върхът б) вода, воденица, водопад           в) дарба, талант, способност 5. Кой от изразите означава от време на време? а) от дъжд на вятър б) от игла до конец в) от кол и от въже
[pdf http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2011_bel_4kl.pdf ]

Вашият коментар