Физика VIII кл. – минисправочник
Физика VIII кл. - минисправочник

Включени са формули, графики, схеми от механика, работа и енергия, термодинамични процеси, газови закони, магнитно поле и електричен ток, всеобщо привличане на телата, атомна и ядрена физика.

За повече информация и поръчки: 0888928404
et.amaltea@gmail.com

КОД

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА МИНИСПРАВОЧНИК

ЦЕНА

лв.

Учебна 2011/2012 година
11 Математика XI кл
12 Математика XII кл
21 Периодична система
22 Основни величини
23 Неорганична химия
24 Органична химия
25 Аналитична химия
26 Физика VIII кл.
27 Измерителни единици - СИ
31 Миниатлас по биология
32 Миниатлас по зоология
33 Миниатлас по анатомия
41 Минисправочник по музика

Вашият коментар