Периодична система на химичните елементи

Периодична система на химичните елементи, разтворимост на някои киселини, основи и соли във вода, ред на относителната активност на метали и неметали, стойности на електроотрицателността на някои елементи.

Цена: 0,80 ст.

За повече информация: 0888928404
et.amaltea@gmail.com

Вашият коментар