Основни величини и зависимости в химията

Основни величини и зависимости в химията

Включени са основни величини, означения, единици, важни константи, основни зависимости в химията, изрази на по-важни константи, изразяване състава на разтвори

Цена: 0,80 ст.

За повече информация: 0888928404
et.amaltea@gmail.com

Вашият коментар