Аналитична химия – минисправочник
Аналитична химия - минисправочник Представена е класификация на аналитичните методи по различни принципи, видове равновесни константи, аналитични реакции, класификация на катиони и аниони по аналитични групи, продукти на аналитичните реакции за 40 йона (пълноцветна таблица), химични методи за количествен анализ - характиристика, начини за изразяване на концентрацията на разтвори, метози на титруване и изчисления, инструментални методи за анализ - електрохимични (потенциометрия и електрогравиметрия),оптични -(молекулен и атомен спектрален анализ), методи за разделяне и концентриране - класически и инструментални , газогенен и газометричен анализ. За повече информация и поръчки: 0888928404
et.amaltea@gmail.com

КОД

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА МИНИСПРАВОЧНИК

ЦЕНА

лв.

Учебна 2011/2012 година
11 Математика XI кл
12 Математика XII кл
21 Периодична система
22 Основни величини
23 Неорганична химия
24 Органична химия
25 Аналитична химия
26 Физика VIII кл.
27 Измерителни единици - СИ
31 Миниатлас по биология
32 Миниатлас по зоология
33 Миниатлас по анатомия
41 Минисправочник по музика
 

Вашият коментар