Прием след 5 клас в Пловдив – СОУ“ Братя Миладинови“
Прием след 5 клас в Пловдив – СОУ“ Братя Миладинови“ В СОУ“ Братя Миладинови“ през учебната 2012/2013г. в V клас ще бъдат приети ученици за 3 паралелки, в които учениците ще изучават като чужд език английски език. По желание на родителите ще бъде сформирана безплатна полуинтернатна група /занималня/, в която учениците ще могат да се подготвят след учебни занятия под ръководството на квалифициран учител.
  • Vа клас – общообразователна  паралелка със ЗИП и СИП – български език и литература
  • Vб клас – общообразователна паралелка със ЗИП и СИП – математика
  • Vв клас – общообразователна паралелка
Учениците, желаещи да бъдат приети в 5а и 5б клас, задължително трябва да участват в състезанията, посветени на 24 май – Ден на славянската писменост и култура, които ще се проведат в СОУ „Братя Миладинови“ на 17.05.2012г. /четвъртък/ по български език и на 18.05.2012 г. /петък/ по математика. В 5в клас ще бъдат записани ученици, които не са участвали в състезанията или са показали по-ниски резултати и не са приети съответно в 5а или 5б клас, но желаят да продължат обучението си в СОУ „Братя Миладинови“. Класирането на учениците за 5.клас ще се извърши съобразно посочените критерии за прием в 5.клас. Необходими документи за записване:
  1. Заявление за прием;
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /оригинал/;
  3. Удостоверение за преместване, издадено от училището, в което ученикът е завършил 4.клас;
  4. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар или здравния картон от училището, в което е учил ученикът;
  5. Характеристика.
  6. Заявление за изучаване на ЗИП и СИП

Вашият коментар