Deprecated: Return type of pagelayerQuery\DomNode::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 2356

Deprecated: Return type of pagelayerQuery::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/pQuery.php on line 123

Deprecated: Return type of pagelayerQuery::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/pQuery.php on line 127

Deprecated: Return type of pagelayerQuery::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/pQuery.php on line 131

Deprecated: Return type of pagelayerQuery::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/pQuery.php on line 140

Deprecated: Return type of pagelayerQuery::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/pQuery.php on line 99

Deprecated: Return type of pagelayerQuery::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/pQuery.php on line 83

Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/gregs-high-performance-seo/ghpseo.php on line 94
Емилиан Примов – за себе си, за поезията, за любовта, за вдъхновението…

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/main/shortcode_functions.php on line 843

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #2 ($replace) of type array|string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/main/shortcode_functions.php on line 843

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/imamprob/public_html/wp-content/plugins/pagelayer/lib/pquery/gan_node_html.php on line 1470
Емилиан Примов – за себе си, за поезията, за любовта, за вдъхновението…
Представям ви един поет, докоснал мнозина с творчеството си. Човек, за когото трябва да знаете... Здравей, Емо! Ние с теб се познаваме. Аз съм редактор на последните ти няколко книги. Как би се представил на читателите ни? Казвам се Емилиан Примов. Роден съм назад във времето, за което старите хора твърдят, че било прекрасно за живот. Няма такова време! Всяко време е прекрасно, щом живееш! Роден съм в Пловдив, посвоему най-очарователния град на България. Към настоящия момент работя и живея в Кеймбридж, Англия. Още един вълшебен град. Не съм по-странен от всички останали хора. Дишам, работя, живея... О, да! И стихове пиша! Та за мен, толкоз! Любопитно ще е – как започна да пишеш? Писането, моето творчество, започна в предстудентските ми години. Някъде след казармата. Бях се влюбил /буквално/ от пръв поглед. И ми се стори, че би било забележително и запомнящо се, ако напиша стих за любимата. Тя пък след това ме обвини в плагиатство и уби романтиката. Защо любовна поезия? Ти си пътуващ писател. Има ли нещо общо  между пътя и любовта? Всичко е на случаен принцип. Нямало е момент, в който да си кажа- "Ще пиша любовна поезия!". Така някак си се наредиха нещата. Пък и това е нещото, за което думите не се изчерпват. И отговорите също! Кой ще каже какво е любов?! Питаш ме дали има нещо общо между пътя и любовта... Те са едно! Любовта е път! Този, който двама вървят! Кратък, дълъг... без значение! Път! Не може да обичаш само под това дърво! Някой ще иска да се премести и на слънце! Да, ще го обичаш и там, но трябва да го обичаш и докато вървите от сянката до слънцето! Любовта е път! Много страст се крие в стиховете ти – преживяна, бленувана или разказана е тя? Страст! Красива дума, много я обичам! Но винаги я свързвам със страдание. Това е нещо неизбежно... страст без страданя няма... Има от всичко по малко в стиховете ми. Живее ли образът на жена във всяко твое стихотворение? Живее, разбира се! Както любовта е път, така и жената е стих. Тя е менажерия от букви! Улавяш ги, подреждаш в думи и получаваш образ! Образ, нарисуван в стих! Жените винаги се познават в стих! Живееш в Англия, а пишеш на български. Защо? Защото сърцето ми бие на български! Този пулс не се мери с английски апарат. Няма как да се напипа точният ритъм. Но имам и няколко стиха, написани на английски, както и един текст на песен. Книгите ти досега се продаваха изцяло с благотворителна цел. Помогна много на болни дечица. Чест и почитания за това начинание. Накъде оттук нататък? Оттук нататък към теб и следващата книга! Вярвам, че отново ще застанеш до мен! А до тогава, искам само да сме здрави и щастливи! Автор: Божана Михайлова