Всички продукти на пазара със символа FSC са природосъобразни!

Какво представлява Forest Stewadship Concil  (FSC)?

Forest Stewadship Concil  е глобална организация с идеална цел, посветена на насърчаването на отговорно управление на горите в световен мащаб. Тя дава възможност на бизнеса и потребителите да направят информиран избор за горските продукти, които купуват, и да се създаде положителна промяна чрез ангажиране на силата на динамиката на пазара.  FSC улеснява разработването на стандарти, осигурява мониторинг на сертифицираните дейности и защитава търговската марка, така че потребителите могат да избират продукти, които идват от добре управлявани гори. Потребителите на организацията включват някои от световните водещи екологични неправителствени организации, търговски фирми и социални организации, както и горски собственици и мениджъри и физически лица. Взети заедно, тези различни гласове определят най-добрите практики за горското стопанство, което разглежда социалните и екологичните проблеми. Членството консенсус определя FSC принципи и критерии – най-високите стандарти за управление на горите, които са екологични, социално полезни и икономически жизнеспособни.

FSC има точни указания за това как трябва да бъдат стопанисвани горите. Съществуват 10 принципа, които са основа за работа в горите по целия свят. Благодарение на сертификати и ежегоден контрол на всеки етап на обработка – от гората до дома – се гарантира, че за изработка на FSC – продукт се използва само FSC – дървесина и че няма примеси от неконтролирани източници. И природата, и хората печелят, когато едно горско стопанство спазва принципите на FSC.

Много често безотговорното стопанисване на тропическите гори сериозно застрашава големи екосистеми. Добре е да се замисляме при покупките си и да се насочим към продукти, които са произведени от сертифицирани тропически плантации и носят знака FSC. И в България вече има големи вериги магазини, които спазват тези условия и зареждат само с подходящата стока.

Вашият коментар