Разработки за обучение за защита при бедствия и аварии. ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Разработки за обучение за защита при бедствия и аварии. ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.

Съдържание
Промишлени аварии ……………………….. 8
Химическо замърсяване – опасни химични вещества …………………………. 16
Радиоактивно замърсяване (заразяване) ……………………………………………….. 21
Биологично (бактериологично) заразяване …………………………………………… 29
Поведение и действия при бедствия и аварии, характерни за
населеното място ……………………………………………………………….. 35
Пожарна опасност на веществата и материалите ………………………………… 42
Пожар в жилищни и обществени сгради …………………………………………………. 47
Процес на горене. Средства за пожарогасене. ………………………………………… 53
Рани ……………………………………………………………………………………………………………………… 62
Кръвотечение и кръвоспиране …………………………………………………………………… 69
Увреждане на стави и кости – навяхване, изкълчване и счупване ….. 75

2 коментара

Вашият коментар