Разработки за обучение за защита при бедствия и аварии. ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Разработки за обучение за защита при бедствия и аварии. ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.

Съдържание
Работа по зададени условни бедствени ситуации ………………………………. 8
Пожарна опасност на строителните материали …………………………………… 19

Пожарна опасност на полимерните материали. Защита от продуктите
на горене ……………………………………………………………………………………………………………. 26
Пожарна опасност на автомобил и мерки за безопасност ………………… 32
Слънчев и топлинен удар ……………………………………………………………………………… 39
Загуба на съзнание ………………………………………………………………………………………….. 45
Клинична и биологична смърт …………………………………………………………………… 49

Вашият коментар