18 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

КАКВО Е ТРАФИК НА ХОРА

От 2003 г. в България съществува Закон за борба с трафика на хора. Според него трафикът на
хора е “набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора,
независимо от изразената от тях воля, чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно
лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез
даване, получаване или обещаване на облаги, за да получи съгласието на лице, упражняващо
контрол върху друго лице, когато се извършва с цел експлоатация”.
Трафикът на хора е съвременната форма на робство!
Трафикът на хора представлява незаконна търговия с хора с цел трудова или сексуална
експлоатация, с цел просия и джебчийство, както и с цел търговия с органи или бебета. Жертвите се
превръщат в роби и често по насилствен начин биват принуждавани да работят и експлоатирани
срещу минимално или никакво заплащане.
Трафикът на хора е една от най-сериозните форми на потъпкване на основните човешки
права!

Информация за трафика на хора за ученици
Информация за трафика на хора за учители
Казус – случаят на Анна
Казус – случаят на Мария
Обратна връзка от учители
Обратна връзка от ученици
Примерна програма за час на класа на тема „трафик на хора“ – 8 до 12 клас
Примерна програма за час на класа на тема „трафик на хора“ – 8 до 12 клас – презентация
Примерна програма за час на класа на тема „трафик на хора“ – 5 до 7 клас
Трафик на хора – доклад за Бълграия
Библиотека на НКБТХ, списък обновен на 31.05.2011
Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик в България
Наръчник за превенция на трафика на хора

 

Вашият коментар