Eлектронна версия на Държавен зрелостен изпит по български език и литература
Предлагаме ви електронна версия на Държавен зрелостен изпит по български език и литература от 31 август 2009 г. - вариант 1 Някои от въпросите са раздробени, за да се постигне по-голяма яснота при разбирането и решаването им. Тестът ще помогне на зрелостниците за по-добрата им подготовка. [iframe www.imamproblem.com/dzi/bel09_1/quiz.swf ]

One thought on “Eлектронна версия на Държавен зрелостен изпит по български език и литература

Вашият коментар