УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ

Детето ви може по-лесно да запомни уроците си!
Паметта е един от неразработените ресурси на детето. Нека му обясним как да развие своя потенциал.

Вашият коментар