ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС през учебната 2010/2011 г
1. Законите на Република България се
гласуват и приемат в:
а) Народното събрание
б) Президентството
в) Министерския съвет
2. Кой от надписите е част от българския
герб?
а) „Република България”
б) „Съединението прави силата” 
в) „Мила Родино, ти си земен рай”
3.  Какви фигури са изобразени върху
знамето на Европейския съюз?
а) кръг от златни звезди 
б) квадрат от златни слънца
в) кръг от сребърни монети
4. Кои от границите на България имат
значение за корабоплаването?
а) северна и източна 
б) източна и западна
в) западна и северна

Вашият коментар