ТЕСТ  ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС през учебната 2006/2007 г.
1. Членовете на рода ги свързват:
а) приятелски връзки
б) съседски връзки
в) роднински връзки
2. Училището се ръководи от:
а) училищно настоятелство
б) педагогически съвет
в) директор
3. Държавен глава в Република
България е:
а) президентът
б) министър-председателят
в) председателят на Народното
събрание
[pdf http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/test_answers_ChO-4kl-2007.pdf/]

Вашият коментар