ТЕСТ ПО  МАТЕМАТИКА ЗА IV КЛАС
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС през учебната 2010/2011 г
1. Цифрата на десетохилядите в числото
341 052 е:
а) 1
б) 4
в) 5
2. Кое от числата 40 104, 40 401 и 40 014 е
най-малко?
а) 40 104
б) 40 401
в) 40 014
3. Сборът 264 + 4753 е:
а) 4917
б) 5017
в) 7393
4. Разликата 4058 – 3261 е:
а) 797
б) 897
в) 1797
[pdf http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2011_math_4kl.pdf ]

Вашият коментар