ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ОТ СТРАНАТА

УВАЖАЕМА(И) ГОСПОЖО(ГОСПОДИН) ДИРЕКТОР,
За повече информация: http://www.delfinite.bg/novini/84-sastezanie-po-barzo-i-vyarno-smyatane
Имаме удоволствието да поканим учениците от училището, на което сте директор, в състезанието по математика за ученици от 2., 3., 4., 5., 6., 7. и 8. клас „Бързо и вярно смятане“.

Състезанието ще се проведе в седмицата до 15 декември 2012 г. след предварителна уговорка с организаторите от Частно СОУ „Делфините“, Старозагорски бани.

До 10 декември 2012 г. ще очакваме заявка за участие, документ за платена такса от 5 (пет) лева на ученик. Изпращане на заявка за участие по образец на електронен адрес mat_delfinite@abv.bg След получаване на заявката, но не по-рано от 10.12. 2012 г. , ще получите задачите за състезанието, ключ за проверка и протокол.

Състезанието за учениците от 4. клас и за учениците от 7. клас ще бъде по формата за външно оценяване на министерството на образованието:

за учениците от 4. клас върху 20 задачи с избираем отговор;

за учениците от 7. клас по формата на първия модул за изпита след 7. клас върху 16 задачи с избираем отговор и 4 задачи с отворен отговор.

В състезанието ще дебютират ученици от Русия и Казахстан (състезанието се провежда се едновременно в Санкт Петербург- Русия, Алма Ата – Казахстан).

В срок до 16:00 ч. на 17.12.2012 г. ще очакваме протокола с резултатите от състезанието от училищата, в които то се провежда.

След тази дата класираме учениците и обявяваме класираането – ще има две класирания – национално и международно.

На 18.12.2012 г. изпращаме по пощата медалите и грамотите.

Телефон за връзка и информация: 042298504; 0877 111 808 ; 0887 2 444 38

ДИРЕКТОР

НАСЯ ДАНАИЛОВА

10.12.2012 г. краен срок за изпращане на заявки за участие в състезанието се изпращат на електронен адрес mat_delfinite@abv.bg

КОЛЕКТИВНА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В състезанието по математика за купата „Ум, белият делфин“- „Бързо и вярно смятане”

дата на провеждане 15.12.2012 г.

От училище……………………………………………………………..

Гр. (с.) ……………………………………………………………………..

Телефон/и за връзка………………………………………………

Електронен адрес………………………………………………..

Пощенски адрес код на населеното място :…………………………………………..

Броят на участниците по класове е:

II клас: ……… ученици

III клас:………. ученици

IV клас:……… ученици

V клас:………. ученици

VI клас:……….. ученици

VII клас:……….. ученици

VIII клас:……….. ученици

Общо:………………………………………..

Такса за правоучастие…………… изпратена на ……….(дата)

с документ……….. (посочва се вида на документа)

Желаем да бъде издадена фактура на…………………………………………………………………….

Вашият коментар