Списание Записки Инфо ИЗПИТИ. Брой 1

Източник: http://spisanie.zapiski.info

Изтегли броя.

Предизпитна треска
Хайде, още малко до финала!

Езикова култура
Тест по български език за кандидатстване във ВУЗ

Литература
Народът – сатиричен герой в поезията на Христо Ботев
(Интерпретативно съчинение върху „Елегия“, „Гергьовден“, „В механата“)

Майката и либето в Ботевата поезия
(Интерпретативно съчинение върху „Майце си“, „Хайдути“, „На прощаване“, „Обесването на Васил Левски“, „До моето първо либе“)

Духовният свят на българина в повестта „Чичовци“ на Иван Вазов
(Интерпретативно съчинение)

Въпроси върху повестта „Чичовци“ на Иван Вазов за отличен

Нравствените измерения на щастието
(Интерпретативно съчинение върху фейлетона „Страст“ на Алеко Константинов)

Човекът – и черно, и бяло зърно
(Интерпретативно съчинение върху „Под манастирката лоза“ на Елин Пелин)

Български език
Фонетика. Гласни звукове

Ключ
Отговори на упражненията

[pdf http://spisanie.zapiski.info/dl/zapiski.info-izpiti-broi-1.pdf 700 700]

Вашият коментар