РАЗПРОДАЖБА

Учителски бележници

Фирма „Амалтея“ предлага учителски бележници от минали години, приспособени за учебната 2011/2012 година.

Бележникът съдържа календари за учебната година, официалните и църковни празници, седмично разписание на учебните часове, специално място за отбелязване на ваканции и отпуски, страници за годишния норматив и лекторските часове по месеци и дни, както и такива за вписване на оценките на учениците по месеци и срокове за 15 класа, страници на класния ръководител, страници за записки от учителски съвети и съвещания, важни телефони и др. Книжното тяло е 96 страници. Размери 120/160см.

Телефон за поръчки:     0888928404

ЦЕНА: 1,50

За единични бройки допълнително се включват пощенски разходи.

Вашият коментар